Still life (2010/2011)

D1
D2
D3
D4
D5
D1 thumbnail
D2 thumbnail
D3 thumbnail
D4 thumbnail
D5 thumbnail

Mimo że to cykl autoportretów opowiadają one raczej o pewnym stanie ducha niż o konkretnej osobie. Angielskie still life czy niemieckie Stillleben to nature morte po francusku, natura morta po włosku czy wreszcie martwa natura po polsku. Chodzi tu więc o sytuację z pogranicza życia i śmierci, gdy jesteśmy wciąż żywi, lecz czujemy się unieruchomieni i zamrożeni jak w martwej naturze.